tig.org.pl tig.org.pl - Start?-?Fundacja Trze?wo?? i Gospodarno?? - alkoholizm, choroba alkoholowa, abstynencja, trze?wo??,...

tig.org.plWebsite Profile

Title: Start?-?Fundacja Trze?wo?? i Gospodarno?? - alkoholizm, choroba alkoholowa, abstynencja, trze?wo??,...
Keywords: trze?wo??, alkoholizm, trze?wy alkoholik, trze?wi alkoholicy, choroba alkoholowa, alkohol, waldemar, szczuka, tig, gospodarno??, problem alkoholowy, problemy alkoholowe, abstynencja, trze?wy, alkohol...
Description:trze?wo??, alkoholizm, alkohol, waldemar, trze?wy alkoholik, trze?wi alkoholicy, choroba alkoholowa, szczuka, tig, gospodarno??, abstynencja
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

tig.org.pl Information

Website / Domain:tig.org.pl
Website IP Address:213.133.97.199
Domain DNS Server:dns8.linuxpl.com,ns8.linuxpl.com

tig.org.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tig.org.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

tig.org.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server Apache
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Date Sun, 23 Sep 2018 04:11:50 GMT

tig.org.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
trze?wo?? 4 0.74%
alkoholizm 2 0.41%
trze?wy alkoholik 1 0.35%
trze?wi alkoholicy 2 0.74%
choroba alkoholowa 1 0.37%
alkohol 13 1.90%
waldemar 1 0.16%
szczuka 1 0.14%
tig 4 0.25%
gospodarno?? 3 0.74%
problem alkoholowy 0 0.00%
problemy alkoholowe 0 0.00%
abstynencja 1 0.23%
trze?wy 2 0.29%
alkohol... 0 0.00%

tig.org.pl Similar Website

Domain WebSite Title
rekolekcjewrokitnie.pl Rekolekcje Trze?wo?ciowe w Rokitnie. Alkoholizm, narkomania, trze?wo??, Rokitno.
osrodektrzezwosc.pl Terapia i leczenie uzale?nień - alkoholizm, detoks, lekomania, narkomania, odwyk - O?rodek Trze?wo...
biegtrzezwoscirzeszow.pl Bieg Trze?wo?ci Rzeszów | Rzeszowski Bieg Trze?wo?ci, Marsz Nordic Walking i Rajd Rowerowy
przystanek-trzezwosc.pl Przystanek Trze?wo?? - leczenie alkoholizmu
sos-zagle.org.pl SOS-?agle. Kurs na trze?wo??! ?agle, wiatr i woda.
oatzakroczym.pl O?rodek Apostolstwa Trze?wo?ci - Zakroczym |
stdom.pl Stowarzyszenie Trze?wo?ci DOM w Jordanowie - Strona g?ówna
duszpasterstwotrzezwosci.pl Zespó? Apostolstwa Trze?wo?ci przy Konferencji Episkopatu Polski
bean.pl alkoholomierz, alkomat cyfrowy, tester alkoholu, tester trze?wo?ci
strefatrzezwosci.pl ??? Uzale?nienia, Odwyk Alkoholowy Kraków | Strefa Trze?wo?ci
domiwnetrze.eu DOM I WN?TRZE
wnetrzeiogrod.pl WN?TRZE I OGRóD
scenanapietrze.pl Fundacja sceny na pi?trze Tespis
rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl Prywatny o?rodek leczenia alkoholizmu, terapia alkoholowa - Rozwój Trze?wej Osobowo?ci
bikstyl.pl BIK- Styl i Wn?trze - Dystrybucja-Wykonawstwo
alkoholik.org Alkoholik o piciu i trze?wieniu
mamywolomin.pl MamyWo?omin – Fundacja Mamy Wo?omin wspiera rodziny z maluszkami z Wo?omina i okolic
iwowostyle.com Iwowostyle | I WO WO Style Iwowostyle | I WO WO Style

tig.org.pl Alexa Rank History Chart

tig.org.pl aleax

tig.org.pl Html To Plain Text

Start?-?Fundacja Trze?wo?? i Gospodarno?? - alkoholizm, choroba alkoholowa, abstynencja, trze?wo??, trze?wi alkoholicy, trze?wy alkoholik, waldemar szczuka Informacje o plikach cookie Ta strona u?ywa plik?w Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce. Czytaj wi?cej JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com Mapa serwisu Kontakt Dzia?alno?? Start Menu g??wne Start Fundacja Aktualno?ci Forum Dyskusyjne Ksi?ga Go?ci Napisz do nas Linki Szukaj Zamiast O projekcie Galeria Audio Pokonac wstyd O projekcie Artyku?y Galeria Audio Logowanie Login Has?o Zapami?ta?? Nie pami?tam has?a Zam?w biuletyn Nazwa Email Zaprenumeruj Wypisz si? Start Aktualno?ci - Dom Dziecka Mo?esz pomóc i wesprze? nasz? inicjatyw?. W imieniu Fundacji zwracamy si? do wszystkich ?yczliwych nam ludzi z pro?b? o wsparcie z naszej inicjatywy polegaj?cej na wspomaganiu Domów Dziecka, w których wychowuj? si? dzieci z rodzin dotkni?tych choroba alkoholow?.Fundacja od dawna wspó?pracuje z takimi o?rodkami i przekazuje kwoty pochodz?ce z odpisu 1%: od podatku dochodowego.Wiemy, ?e potrzeby takich placówek s? ogromne i ?e kazda z?otówka jest dla nich na wage z?ota. Chcemy t? inicjatywa ul?y? losowi znajduj?cych si? tam dzieci i sprawi? by na ich twarzach cz?ciej go?ci? u?miech. Je?eli uznacie Pa?stwo, ?e warto wesprze? nasza inicjatyw?, to, datki prosimy przelewa? na konto Fundacji: 84 1240 2799 1111 0000 3845 0628 (Bank PEKAO SA) Zach?camy rownie? do deklarowania swojej wp?aty na konkretny Dom Ma?ego Dziecka .Fundacja przeka?e te ?rodki zgodnie z deklaracja darczy?cy. B?dziemy wdzi?czni za ka?d? przekazan? kwot?. Zarz?d Fundacji Troch? historii Na pocz?tku by?o ... Stowarzyszenie Trze?wo?? i Gospodarno?? (TiG). Oto jakie cele przy?wieca?y za?o?ycielom TiG-u. TiG jest inicjatyw? obywatelsk? os?b, kt?re kierowa?y si? jedn? tylko potrzeb? – bezinteresown? pomoc? innym potrzebuj?cym. Stawia sobie za cel propagowanie trze?wych zachowa? tak w ?yciu spo?ecznym jak i gospodarczym. TiG jedyn? organizacj?, w kt?rej zgrupowani s? autentycznie nie pij?cy d?u?ej ni? lat 10 trze?wi alkoholicy. Skupiamy owoce modlitw, pr?b, ci?kiej pracy wielu instytucji, organizacji i samych ozdrowie?c?w, olbrzymi? m?dro?? tych, kt?rzy wygrali z na?ogiem. Znale?li tu swoje miejsce. To taki nasz podkarpacki (stalowowolski) fenomen. Nadrz?dnym celem Stowarzyszenia jest skupienie wszystkich, kt?rym bliska jest szeroko rozumiana problematyka choroby alkoholowej. Oczekujemy, ?e g?os w ten spos?b utworzonego lobby, odzwierciedlaj?cy autentyczne oczekiwania i potrzeby ?rodowisk dotkni?tych chorob? alkoholow? b?dzie s?yszany i brany pod uwag? przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotycz?cych rzeczonego ?rodowiska. Czytaj ca?o??… Rada Fundacji Rade Fundacji tworz? j? nast?puj?ce osoby : Urban Marek - Przewodnicz?cy Gajda Aleksander - Cz?onek Gajda Dorota - Cz?onek Bajkowska Ko?cielecka Irena - Cz?onek Bajkowski W?adys?aw-Cz?onek Mroczek Wies?aw-Cz?onek Szczerba Tadeusz-Cz?onek Dzia?alno?? Fundacja skupia, Jako wolontariuszy i podopiecznych, alkoholików, którzy maj? ju? za sob? pweien etap wychodzenia z na?ogu (Tak?m umownym kryterium jest okres 10 abstynencji) oraz Rodziny tych alkoholików. Ze wzgledu na specyfik? problemów, Które na etapie zdrowienia pojawiaj? - i u uzale?nionych i u ich Rodzin, pomoc, ktorej nasi podopieczni oczekuj? jest szczególna. BARDZO Cz?sto, niejednokrotnie cz?ciej niz Pomocy finansowej, oczekuj? oni zrozumienia ich sposobu postrzegania otaczaj?cego ?wiata, Wsparcia w zmaganiu sie z soba samym, w zmaganiu z codziennymi problemami i w znalezieniu swojego MIEJSCA w obecnej rzeczywisto?ci Gospodarczej - w trudnych warunkach Gospodarki rynkowej. Na Tym skupiamy Swoj? Dzia?alno?? . Nasi podopieczni i wolontariusze do te samej OSOBY - pomagaj?c innym, pomagaj? sobie sami, fundacja nadaje Ramy organizacyjne takiemu dzia?aniu. Siedziba Fundacji to szara rzeczywisto?? dnia codziennego. Czytaj ca?o??… Cele Fundacji Wymienionymi w ?10 Statutu Fundacji celami, dla realizacji kt?rych fundacja zosta?a powo?ana s?: stwarzanie warunk?w dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych przez osoby dotkni?te alkoholizmem, ubogie wspierania dzia?a? na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji, wspierania rozwoju m?odzie?y uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie m?odych artyst?w, promocja Miasta Stalowa Wola w kraju i za granic?. Nagrodzeni: Pisz? o nas: Najnowsze artuku?y: Rodzina a profilaktyka i terapia uzale?nie? M?odzie? wobec alkoholu Problemy z alkoholem - kr?tkie odpowiedzi na najwa?niejsze pytania B?g i program Dwunastu Krok?w AA Najcz?ciej czytane: Mo?esz pom?c - 1% Pisz? o nas... Dzia?alno?? Wyr?nieni statuetk? Statystyka: Jeste? naszym 2004104 go?ciem od 1 lutego 2007 r. Odwiedza nas 1 go?? Fundacja TRZE?WO?? I GOSPODARNO?? (c) 2007

tig.org.pl Whois

Domain Name: TIG.ORG.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en